• Community Council Vacancy

  A vacancy has arisen for a Councillor to be co-opted onto St Dogmaels Community Council

  For further information or to apply please contact:

  Mrs Sue Davies, Cofnodydd/Clerk, Dworek, Sarnau, Llandysul, SA44 6PX, 01239 652997. stdogmaelscc@outlook.com

  Applications to include a letter of application and a brief CV

  Mae Cyngor Cymuned Llandudoch yn chwilio am gynghorydd ar gyfer y cyngor.

  Am fanylion pellach neu i ddanfon cais, cysyllter â

   Mrs Sue Davies, Cofnodydd/Clerk, Dworek, Sarnau, Llandysul, SA44 6PX, 01239 652997. stdogmaelscc@outlook.com

   Dylai ymgeiswyr amgau llythyr a hanes byr gyda’r cais